Mr Huân Villa

Kiến trúc sư: Kiến trúc Luxvilla Vị trí: Đà Nẵng Chủ đầu tư: Mr Huân Diện tích sử dụng: 350 m2 Số tầng: 02 tầng Loại hình: Biệt thự sân vườn Năm thực hiện: 2019  Luxvilla Architecture◾️ Website: luxvilla.vn◾️ Email: kientrucluxvilla@gmail.com◾️ Phone: 0236 248 1999◾️ ️ Hotline: 0938 334 576

Mr Minh house

Kiến trúc sư: Kiến trúc Luxvilla Vị trí: Đà Nẵng Chủ đầu tư: Mr Minh Diện tích sử dụng: 320 m2 Số tầng: 03 tầng Loại hình: Biệt thự sân vườn Năm thực hiện: 2018  Luxvilla Architecture◾️ Website: luxvilla.vn◾️ Email: kientrucluxvilla@gmail.com◾️ Phone: 0236 248 1999◾️ ️Hotline: 0938 334 576

Mr Ân house

Kiến trúc sư: Kiến trúc Luxvilla Vị trí: Đà Nẵng Chủ đầu tư: Mr Ân Diện tích sử dụng: 260 m2 Số tầng: 02 tầng Loại hình: Biệt thự sân vườn Năm thực hiện: 2018  Luxvilla Architecture◾️ Website: luxvilla.vn◾️ Email: kientrucluxvilla@gmail.com◾️ Phone: 0236 248 1999◾️ ️ Hotline: 0938 334 576

Restaurant – Coffee Gia Phan

⚫ Kiến trúc sư: Kiến trúc Luxvilla ⚫ Vị trí: Duy Xuyên – Quảng Nam ⚫ Chủ đầu tư: Mr Dũng ⚫ Diện tích sử dụng: 1200 m2 ⚫ Số tầng: 03 tầng ⚫ Loại hình: Kinh doanh nhà hàng – coffee Koi ⚫ Năm thực hiện: 2019  Luxvilla Architecture◾️ Website: luxvilla.vn◾️ Email: kientrucluxvilla@gmail.com◾️ Phone: 0236 248 1999◾️ ️

CLUB BIDA NYK

⚫ Kiến trúc sư: Kiến trúc Luxvilla ⚫ Vị trí: 140 – 142 Lê Đình Lý, Đà Nẵng ⚫ Chủ đầu tư: Mr Long ⚫ Diện tích sử dụng: 800 m2 ⚫ Số tầng: 02 tầng ⚫ Loại hình: CLUB BIDA ⚫ Năm thực hiện: 2018  Luxvilla Architecture◾️ Website: luxvilla.vn◾️ Email: kientrucluxvilla@gmail.com◾️ Phone: 0236 248 1999◾️ ️Hotline: 0938 334