• Vị trí : Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư : Mr Hùng
  • Diện tích đất : 124 m2 ( 7,3m x 17m)
  • Diện tích sử dụng: 380 m2
  • Số tầng : 03 tầng
  • Loại hình : Nhà ở gia đình
  • Năm thực hiện : 2021