⚫ Kiến trúc sư: Kiến trúc Luxvilla
⚫ Vị trí: Duy Xuyên – Quảng Nam
⚫ Chủ đầu tư: Mr Dũng
⚫ Diện tích sử dụng: 1200 m2
⚫ Số tầng: 03 tầng
⚫ Loại hình: Kinh doanh nhà hàng – coffee Koi
⚫ Năm thực hiện: 2019


 Luxvilla Architecture
◾️ Website: luxvilla.vn
◾️ Email: kientrucluxvilla@gmail.com
◾️ Phone: 0236 248 1999
◾️ ️ Hotline: 0905669498