• Vị trí : Quảng Ngãi
  • Diện tích đất : 300 m2 ( 12 m x 25 m)
  • Diện tích sử dụng: 430 m2
  • Số tầng : 02 tầng
  • Loại hình : Biệt thự sân vườn
  • Năm thực hiện : 2022